Ochrona Radiologiczna Pacjenta


Wszystkim stoamtologą, posiadającym w swoiom gabinecie aparaty RTG polecam szkolenie we Wrocławiu dnia 12 stycznia.  Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 470) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wiecej informacji można zdobyć na stronie POZYTRON.